SUBVENCIONS

PLA COOPERACIO MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS 2020-2021 SUBVENCIO DIPUTACIO DE LLEIDA ACTUACIÓ: ADQUISICIÓ RECTORIA I HORTS IMPORT SUBVENCIO: 77.455,53¬

PLA ESPECIAL DE COOPERACIO MUNICIPAL 2020 ACTUACIÓ: DESPESES CORRENTS SUBMINISTRAMENTS, MATERIAL, REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO IMPORT SUBVENCIO: 11,739,99¬

PLA ECONOMIC PER A ENS LOCALS EN L'AMBIT DE LA CULTURA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS SUBVENCIÖ: 2.401¬ ACTUACIÓ: ACTIVITATS ARTISTIQUES, DINAMITZACIO CULTURAL, CIRC, MUSICA, CERCAVILES DE FOC

TITOL: PLA ECONOMIC PER A ENS LOCALS EN L'AMBIT DE LA SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PER AL 2020 IMPORT SUBVENCIÓ: 16.076¬ ACTUACIO: GESTIO AIGÜES D'ÚS PÚBLIC I DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS PER FER FRONT AL COVID-19

SUBVENCIO DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA CORRESPONENT AL PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL 2019 PER IMPORT DE 32.129,99€ CORRESPONENT A L'ADQUISICIÓ DE LA FINCA DE LA RECTORIA I ELS ESPAIS LLIURES DE L'ENTORN

PLA ESPECIAL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER FER FRONT A LES DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENT PER L'EXERCICI 2021 SUBVENCIÓ PER REPARACIONS, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ (21) SUBMINISTRAMENTS, MATERIAL I ALTRES (22) IMPORT CONCEDIT: 12.912,41€

AJUTS AJUNTAMENTS MANTENIMENT I GESTIO CONSULTORIS MEDICS FUNCIONAMENT DEL CONSULTORI MEDIC 2019 IMPORT SUBVENCIO: 5.000€

Subvenció del Pla Econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de lleida, any 2022 Import subvenció: 3.355,00€ Import actuació: 3.891,50

Subvencio Pla econòmica per a nes locals en matèria d'arrenjament de camins (gener 2023-juny 2024) Import subvencio: 16.179,57€