al contingut a la navegació Informació de contacte

ÒRGANS DE GOVERN

XAVIER PICAS PONS  Junts per Prats i Sansor - Compromís Municipal CM 

xavipicas7@hotmail.com

ALCALDE - PRESIDENT , REGIDORIES:

  • Governació i Relacions Institucionals

ISABEL MERINO RODRIGUEZ  Junts per Prats i Sansor - Compromís Municipal CM   

imerinorodriguez@hotmail.com

PRIMERA TINENT D'ALCALDE, REGIDORIES:

  • Sanitat i Serveis Socials 
  • Joventut, Esports i Festes

SILVIA BERTRAN CARRERA  Junts per Prats i Sansor - Compromís Municipal CM 

silvia.bertran1@gmail.com

SEGONA TINENT D'ALCALDE, REGIDORIES:

  • Tresoreria, Ecomonia, Hisenda
  • Ensenyament

JORDI CARBONELL PALOU   Junts per Prats i Sansor - Compromís Municipal CM  

jordicarbu@mac.com

REGIDORIES:

  • Subministres

SILVIA ROSELL GINESTA  Junts per Prats i Sansor - Compromís Municipal   CM 

silviarogi@gmail.com

REGIDORIES:

  • Comerç, Turisme i Cultura

DANIEL VALERIANO BLANCH  Junts per Prats i Sansor - Compromís Municipal CM  

valerianoblanchdaniel@gmail.com

REGIDORIES:

  • Territori i Urbanisme

CARLES PUJOL PONS  Junts per Prats i Sansor - Compromís Municipal CM

carlespujolpons@gmail.com

REGIDORIES:

  • Medi Ambient i Món Rural