al contingut a la navegació Informació de contacte

TERCERA COBRANÇA IMPOSTOS 2021

DILLUNS 04 OCTUBRE 2021

Tercera cobrança 2021
La tercera cobrança del 2021 comença el 20 de setembre i finalitza el 22 de novembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:
- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Impost sobre Vehicles de tracció mecànica de La Guingueta d'Àneu i Espot
- i taxes i altres ingressos de dret públic
La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 29 d'octubre.

Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, és pot fer a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL https://tramits.oagrtl.cat/ .

El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 29 d'octubre.

Document Actions