Dissabte, 25 De Maig De 2019
Plaça La Font, s/n Prats i Sansor (La Cerdanya), Prats i Sansor - 25721
Telèfon: Fax: 972890594
Fax: 972890594

URBANISME-PLANEJAMENT

En el DOGC del 14.01.2011 es publica el text refós del Pla d'Ordenació Urbanistica Plurimunicipal de la Cerdanya

... + info

Publicat en el DOGC núm.: 5144 del dia 03.06.2008 el Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals del municipi de Prats i Sansor

s'adjunta document amb l'articulat de la pàgina 42658 a la 42681 del DOGC esmentat ... + info

L'objecte de l'ordenança és establir unes pautes reglamentades per a la ubicació dels elements de captació de l'energia solar, a col·locar en els edificis en que sigui obligatòria la seva instal·lació.

També preveure un sistema d'acumulació i regulació d'aprofitament de les aigües de pluja per contribuir al rec dels espais lliures enjardinats, ... + info

02/02/2009


Aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de La Cerdanya. Publicat edicte al DOGC del 18.08.2008 ... + info

Mapa Web