Dimecres, 23 De Setembre De 2020
Plaça La Font, s/n Prats i Sansor (La Cerdanya), Prats i Sansor - 25721
Telèfon: Fax: 972890594
Fax: 972890594

Novetats

27/05/2020

CONVOCATORIA TREBALL PER A JOVES DEL MUNICIPI BRIGADA JOVE ESTIU 2020


Foto

TERMINI PRESENTACIO INSTANCIES: DIVENDRES 12 DE JUNY (INCLÒS) TROBAREU LES BASES I LADOCUMENTACIÓ ADJUNTES

AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR

CONVOCATÒRIA DE TREBALL PER A JOVES DEL MUNICIPI

(Brigada Jove 2020)

OBJECTIU

Aquest projecte formatiu laboral per a joves de 16 a 23 anys té per objectiu oferir una oportunitat laboral als joves del municipi per a la millora de locupabilitat i facilitar la seva experiència en el mòn laboral, oferint un acompanyament en un entorn laboral proper com és lAjuntament de Prats i Sansor,  incrementar les competències transversals bàsiques, adquirir unes bases que representin un punt de partida en la seva transició al món laboral, coneixer els espais municipals des de dins i, al mateix, temps,  la percepció duns ingressos durant els mesos destiu.

 

 

AJUDANT DEL SERVEI DE BRIGADA MUNICIPAL

 

Selecció dun/a jove del municipi, preferentment empadronat, al municipi de Prats i Sansor, dedat compresa entre els 16 i 23 anys per treballar com a ajudant del servei de brigada municipal.

 

El contracte serà de 2 mesos (compresos entre les mesos destiu: juliol i agost del 2020)

 

Jornada: La jornada laboral serà de 30 hores setmanals.

 

Horari: Lhorari serà preferentment de matins (de 9 hores a 15 hores). Lhorari podrà ser modificat per lAjuntament, dacord amb les necessitats del servei i temporada

 

Retribucionsa percebre: Les retribucions a percebre es fixaran prenent com a base el SMI en proporció a lhorari, amb un import net de 750 euros mensuals.

 

TASQUES A REALITZAR:

  • Tasques de neteja i manteniment de vies públiques, jardins, zones verdes i zona esportiva.
  • Tasques de neteja i manteniment de les instal·lacions i serveis municipals
  • Petits treballs de paletería, fusteria, pintura, jardineria.
  • Col·laboració en el muntatge i recollida en actes públics dàmbit local. Tasques de suport als actes culturals i festius, com ara tenir cura de les instal·lacions, seguiment de logística organitzativa i altres tasques pròpies de suport a lorganització i realització desdeveniments socioculturals. Per tant, haurà destar disponible les hores necessàries pels actes de les festes del municipi, pel seu bon funcionament i preparació.En cas de treballar dissabtes i festius, les hores fetes es compensaran en vacances en altres dies i/o pagades en hores extres.
  • Notificacions i encàrrecs de lAlcaldia, Secretaria segons sinstruexi, repartiment per les cases descrits, bans, qualsevol informació veinal.
  • Col·laboració amb els serveis dadministració i secretaria, per determinades tasques puntuals.

 

 

REQUISITS QUE CAL COMPLIR: 

Estar empadronat/ada al municipi amb una antiguitat mínima de 5 mesos a la data dacabament del termini per a la presentació de sol·licituds, pel primer sorteig. També podran presentar sol·licitud, altres joves del municipi, als efectes de poder ser candidats en el segon sorteig.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

- Sol·licitud

- Fotocòpia del DNI.

- No caldrà presentar el certificat dempadronament, atès que lAjuntament, dofici, verificarà que els candidats estiguin empadronats/ades al municipi.

- Justificació altres joves no empadronats: residència i arrelament al municipi (propietat i/o lloguer vivienda)

 

MITJANS DE PRESENTACIÓ:

Es pot presentar presencialment, en horari doficina, o bé virtualment (Instància genèrica                       https://www.seu-e.cat/ca/web/pratsisansor. Cal adjuntar escanejada la sol·licitud model i la resta de documentació).

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:Fins a divendres 12 de juny de 2020 (inclòs)

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS:

 

El procediment selectiu amb caràcter urgent, per escollir els/les joves, es farà mitjançant sorteig public.

 

Amb lobjectiu de donar prioritat als/les joves empadronats/des amb residència permanent i efectiva al municipi, es farà un primer sorteig amb les persones candidates.

 

Es farà un segon sorteig, entre els/les altres candidats/es del municipi, que podran cobrir les baixes i renúncies dels candidats/es del primer sorteig.

 

TROBAREU LES BASES I TOTA LA DOCUMENTACIÓ A:

https://www.pratssansor.ddl.net

Per a més informació: ajuntament@pratssansor.ddl.net                972 890594


Informació addicional


Mapa Web