Dimarts, 23 De Juliol De 2019
Plaça La Font, s/n Prats i Sansor (La Cerdanya), Prats i Sansor - 25721
Telèfon: Fax: 972890594
Fax: 972890594

Novetats

17/07/2017

SEGONA COBRANÇA TRIBUTS 2017


Foto

La primera cobrança de l'any 2017 comença el 3 de maig i finalitza el 5 de juliol.

Segona cobrança 2017

Us informem que la segona cobrança de l'any 2017 comença el 3 de maig i finalitza el 5 de juliol.  Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:

- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana

- BICES

- taxes municipals dels ajuntaments que han optat per passar-les en aquesta segona cobrança (aigua, cementiri, clavegueres, guals...)

- i altres ingressos d'altres ens (Comunitats de Regants, Consells Comarcals i Mancomunitats)

La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 2 de juny.

Per a domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:

 - a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)

 - trucar al telèfon gratuït 900 354 136  del 9 al 29 de maig (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí)

Els rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregaran de forma fraccionada en els tres terminis següents:

- 2 de juny

- 1 d'agost

- 31 d'octubre

 

Matrícula provisional IAE

 

La matrícula provisional de l'IAE per a l'exercici 2017 es troba exposada al BOP número 74, de 18 d'abril de 2017, al següent enllaç:

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_74_2822


Informació addicional


Mapa Web