Divendres, 10 De Juliol De 2020
Plaça La Font, s/n Prats i Sansor (La Cerdanya), Prats i Sansor - 25721
Telèfon: Fax: 972890594
Fax: 972890594

Novetats

24/10/2018

FACTURA ELECTRONICA- CODIS DIR3


Foto

Codis DIR3 de l'Ajuntament de Prats i Sansor Manual per les empreses per al lliurament de les factures electròniques.

El Ple de l'Ajuntament de Prats i Sansor, en sessió del dia 11.12.2014 va acordar ratificar l'adhesió de l'Ajuntament al servei e-FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Prats i Sansor i fixar en 5.000 euros (IVA inclòs) l'import mínim a partir del qual les factures han de presentar-se electrònicament i establir que els codis DIR3 són:

- Codi oficina comptable ................. L01251752

- Codi organ gestor ......................... L01251752

- Codi unitat tramitació ..................... L01251752

 

en compliment de la Disposció Addicional 6a de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, es fa públic per tal que sigui de coneixement general.

Es pot accedir directament al portal del receptor e.FACT a la pàgina principal de la web de l'Ajuntament per tal de poder enviar les factures electròniques dins de e.FACT


Informació addicional


Mapa Web