Dimecres, 27 De Gener De 2021
Plaça La Font, s/n Prats i Sansor (La Cerdanya), Prats i Sansor - 25721
Telèfon: Fax: 972890594
Fax: 972890594

Història-Dades

1 · 2 ...   »

HISTORIA-GEOGRAFICA DEL MUNICIPI

Foto

Situat a la baixa Cerdanya, a l'esquerra del riu Segre, a banda i banda de la carretera comarcal que uneix Bellver i Alp ( LP-4033 ).

És el municipi més petit de la comarca. Es troba als límits històrics i geogràfics (pel coll de Saig) entre la petita (La Batllia) i la gran Cerdanya. 

Ocupat des de l'edat del bronze, seguit per la implantació d'una probable vil·la romana. Fins el 1716, el municipi va pertànyer a la vegueria de Cerdanya, i entre el 1716 i 1833, al corregiment de Puigcerdà. L'única exepció és la del periode 1812-13, quan fou del departament del Segre, francés, durant l'ocupació napoleònica. Des de el 1833, Prats i Sansor està integrat dins la demarcació provincial de Lleida, tot i que geogràficament no es troba a la subcomarca de la Batllia, sino a la rodalia de Puigcerdà, i que el prefix telefònic sigui el 972.

També sobta, l'adopció de les balances com a emblema heràldic o figuratiu de la bandera i de l'escut municipal, car bé que representa el patró de Sansor o Sant Miquel, al municipi hi ha altres esglésies amb altres patrons, com Sant Serni o Sant Salvador que tenen emblemes propis.

Cal destacar els treballs de prospecció i excavació realitzats en el jaciment arqueològic de Montlleó que es tracta d'un assentament a l'aire lliure pertanyent al paleolític superior.

NUCLI DE PRATS

Foto

El poble de Prats (1.124 m) està situat a la plana, però a tocar el vessant de la terrassa terciària d'Urus.

La primera cita documental que parla de Prats data de l'any 982 i l'anomena Pratis. Es tracta d'un topònim llatí que faria referència a "un lloc on hom deixa creixer l'herba per a pastura del bestiar" o bé a una "extensió de terra abundantment regada de manera directa per una font". Documents posteriors, ens parlen de Prats com un indret tothora fortificat.

NUCLI DE CAPDEVILA

Foto

 

Cal destacar-hi, als afores, una creu de ferro, desde on es pot admirar una bonica panoràmica de La Cerdanya.

NUCLI DE SANSOR

Foto

Al bell mig de la plana, al Pla de la Ribera i prop del Tossal de Baltarga, hi ha Sansor ( 1.068m).

Encara hi resten les ruïnes de l'esglèsia de Sant Miquel. 

L'any 843, un document l'anomena Zencurrio. L'origen d'aquest nom és probable que estigui lligat al mot basc zintzurr ( gorja, congost, pas estret entre cingleres) que deu haver donat Zencurrio, Zençurrio, Zencurr i Zancorr - on cal interpretar la c com a c trencada. Això concordaria amb la seva situació propo de l'estret de  Isovol. Més endavant trobem  Sanczor (segle XIII), Campsor (1294-1308), Censor (1359), Sensor (segle XVI) i Sansor (segle XVII). També es troba escrit Sampsor ( diccionari català-valencià-balear, d'Alcover-Moll)i Samsor (Pau Vila, La Cerdanya).  El filòleg Joan Coromines defensa clarament la forma Sansor, avui l'oficial en el nomenclàtor de Catalunya. Justifica que Sampsor resulta de l'emmudiment de les erres finals a la darreria de l'edat mitjana i que s'ha arribat fins i tot a identificar el topònim amb l'antropònim bíblic Sampsó. Segons Coromines "la falsedat d'aquesta ortografia es veu per la data tardana d'aquest nexe -mps- en la documentació, per la constància de la -o o -rr final i , almenys en els documents més antics, de la ç interna; avui encara es pronunica sunsó amb -ns en els cinc pobles veïns, i solament he anotat la pronúncia sumsó en localitats més allunyades".

Foren rellevants les mines de lignit. Hi funcionava un observatori astronòmic. 

1 · 2 ...   »

Mapa Web